Inomhusklimat med omtanke om människor och vår planet

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CLIMACARE AB. Vi tar hand om era fastigheter så att ni kan fokusera på er verksamhet! Vår styrka ligger i en bred förståelse för ett väl fungerande, och verksamhetsanpassat inneklimat. Vi arbetar företrädelsevis med existerande fastighetsbestånd och har regionerna kring Göteborg, Jönköping, Karlstad och Växjö som vårt arbetsområde. Vi anpassar och optimerar driften och utför teknisk service på till exempel:

SKOLOR & FÖRSKOLOR

KONTORSMILJÖER

GYM & IDROTTSHALLAR

KOMMERSIELLA LOKALER

BOSTÄDER

INDUSTRIMILJÖER

“Resultatet är ett energieffektivt och behagligt inomhusklimat där människor trivs”