Hur jobbar vi på Climacare?

VI ARBETAR FÖR att de tekniska installationerna i din fastighet skall fungera problemfritt och utan driftstörningar till lägsta möjliga kostnad. Våra klimattekniker, ingenjörer och besiktningsmän arbetar bland annat med anpassa inomhustemperaturer och luftflöden efter era behov, samt efter de förordningar, regler och lagar som föreligger. För att lyckas i vårt arbete kombinerar vi beprövade teorier med praktiska mätningar och beräkningar baserade på data från just din fastighet. Vi har den tekniska utrustningen för att kartlägga eventuella förbättringsområden och kunskapen att driva och genomföra nödvändiga åtgärder. Från idé till fullt fungerande driftsatt anläggning med dokumenterad uppföljning.

PDCA

1. PLANERA

I planeringsfasen genomförs en behovsanalys och ett beslutsunderlag för kommande faser upprättats.

2. AGERA

Den praktiska fasen. I den här delen av processen genomförs de överenskomna åtgärderna.

3. KONTROLLERA

Här kontrolleras de åtgärder som genomfördes under steg 2. Avvikelser sammanställs och analyseras.

4. ÅTGÄRDA

Utfall från fas 3 korrigeras för för att möta verkliga förutsättningar. I den avslutande fasen säkerställs att teori och praktik överensstämmer.

Vill du veta mer om vilka tjänster vi erbjuder?

Våra tjänster kartlägger och optimerar tekniska installationer med minsta möjliga klimatpåverkan