Är ett bra inomhusklimat viktigt?

Människor vistas inomhus i större utsträckning idag än någonsin tidigare. En vuxen människa andas in ungefär 25000 liter luft per dygn. Studier visar att ett bristande inneklimat påverkar både människors prestation och välbefinnande. Som exempel kan nämnas att cirka 500 människor årligen dör i Sverige, till följd av dålig luft inomhus*. Samtidigt ökar astma- och allergisjukdomar i hög takt vilket också kan kopplas till bristande inomhusmiljö**. Skolelevers prestation minskar med upp till 30%*** vid arbete i klassrum med brister i de tekniska försörjningssystemen. Detta vill vi vara med och ändra på!

Fastighetssektorn står för ca 40% av den totala energianvändningen i Sverige. För att klara de globala miljö- och hälsomål som ICC fastställt behöver ett gemensamt ansvar tas och detta kan vi på Climacare hjälpa till med!

* ”Värmlandsstudien”, ** Svensk Ventilation och VVS Tekniska föreningen och Astma och Allergi Förbundet
*** International Centre for Indoor Environ¬ment and Energy, Danmarks Tekniska Universitet (DTU).