Våra tjänster kartlägger och optimerar tekniska installationer med minsta möjliga klimatpåverkan

Serviceavtal & fastighetsdrift

VS, Kyla, Ventilation, Byggautomation, HVAC, värmepumpar

Prestandakartläggning

Klimatskal, mediasystem, energianvändning

Optimering

Driftoptimering, sekvenskartläggning, behovsanpassning

Uppföljning

Energiuppföljning,
förbrukningsmönster,
mediatrendning

Besiktningar

Energi-besiktning/rapport, OVK besiktning, statusvärdering av tekniska installationer

Injustering

Balansering av vätskekretsar och system, balansering av
ventilationsflöden

Tekniska installationer

Montage, leverans och driftsättning av tekniska installationer

Rådgivning

Fabrikats- och produktoberoende systemval

Underhåll

Planerat, akut, felavhjälpande, periodiskt

“För hälsosammare arbetsplatser, minskande driftkostnader och ökande fastighetsvärden“