Vårt arbetsområde

Climacare arbetar företrädelsevis med existerande fastighetsbestånd. Vår styrka ligger i en bred förståelse för ett väl fungerande, och verksamhetsanpassat inneklimat. Climacare identifierar fastighets- och processpecifika förutsättningar, samordnar samtliga VVS-tekniska försörjningsystem och optimerar driften. Att vi samtidigt skapar ekonomiska mervärden och minskar det ekologiska fotavtrycket, bidrar i hög grad till vår arbetsglädje och vår yrkesstolthet! Vi anpassar och optimerar driften och utför teknisk service på till exempel:
SKOLOR & FÖRSKOLOR

KONTORSMILJÖER

GYM & IDROTTSHALLAR

KOMMERSIELLA LOKALER

BOSTÄDER

INDUSTRIMILJÖER

Varför Climacare?

Climacare har kunskapen, förmågan och viljan att blicka bortom de traditionella installationsdisciplinerna. Genom vår systemförståelse och helhetssyn skapar vi förutsättningar för samtliga installationer i din fastighet att fungera ändamålsenligt och utan driftstörningar. Vår omtanke om era fastigheter skapar möjlighet för dig att fokusera på er verksamhet! Vi är stolta över att kunna bidra till en hälsosammare och mer kreativ arbetsplats, minskande driftkostnader och ökande fastighetsvärden. Tillsammans med dig tar vi vårt ansvar för framtiden! Vårt kvalitets- och miljöledningssystem heter FR2000.

“Vi tar hand om era fastigheter så att ni kan fokusera på er verksamhet“

HÄR FINNS VI

Vi finns i regionerna kring Göteborg, Jönköping och Karlstad. 

STARTÅR
Företaget startades 2008